Σύνδεση / Εγγραφή

Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη

H εκπαιδευτική εργαλειοθήκη (library.10306.gr) είναι μία ψηφιακή πλατφόρμα που υποστηρίζει τις υπηρεσίες αποθετηρίου περιεχομένου, εκπαίδευσης και συνεργασίας της Γραμμής 10306 και απευθύνεται τόσο στους ειδικούς και συνεργάτες της Γραμμής όσο και στους ενδιαφερόμενους πολίτες.