Σύνδεση / Εγγραφή
Δράσεις Εκπαίδευσης
ΒΡΕΘΗΚΑΝ 2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ

H τηλεφωνική γραμμή 10306 ως μέσον ψυχοκοινωνικής υποστήριξης

H παρούσα εκπαιδευτική δράση στόχο έχει τη γρήγορη ένταξη νέων συνεργατών στη Γραμμή 10306 για την υποστήριξη, πληροφόρηση και καθοδήγηση των πολιτών κάθε φύλου και κάθε ηλικίας για οποιοδήποτε θέμα ψυχικής υγείας τους απασχολεί.


Σύγχρονη Εκπαίδευση: 2 μέρες x 2 ώρες 
Διάρκεια Μελέτης: 12 ώρες (ενδεικτική)
Πιστοποίηση: Ναι  (με εξέταση)
Έναρξη: Θα ανακοινωθεί ημερομηνία

Θέματα Ψυχικής Υγείας για όλους

 

Η Γραμμή 10306 λειτουργεί δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Απευθύνεται σε πολίτες κάθε φύλου και κάθε ηλικίας για οποιοδήποτε θέμα ψυχικής υγείας τους απασχολεί (π.χ. άγχος, οικογενειακά ζητήματα, πένθος, κρίση πανικού). Αποστολή της είναι η παροχή υποστήριξης, πληροφόρησης και καθοδήγησης, ώστε να γίνει η ψυχική υγεία προσβάσιμη σε όλoυς μας.

Η παρούσα εκπαιδευτική ενότητα απευθύνεται στο ευρύ κοινό και παρουσίαζει απλά και κατανοητά πληροφορίες για θέματα ψυχικής υγείας.