Θέματα Ψυχικής Υγείας για όλους

Γραμμή 10306

Περιγραφή

 

Η Γραμμή 10306 λειτουργεί δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Απευθύνεται σε πολίτες κάθε φύλου και κάθε ηλικίας για οποιοδήποτε θέμα ψυχικής υγείας τους απασχολεί (π.χ. άγχος, οικογενειακά ζητήματα, πένθος, κρίση πανικού). Αποστολή της είναι η παροχή υποστήριξης, πληροφόρησης και καθοδήγησης, ώστε να γίνει η ψυχική υγεία προσβάσιμη σε όλoυς μας.

Η παρούσα εκπαιδευτική ενότητα απευθύνεται στο ευρύ κοινό και παρουσίαζει απλά και κατανοητά πληροφορίες για θέματα ψυχικής υγείας. 

Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ενότητες

Το άτομο μπροστά σε απρόβλεπτα και απειλητικά για τη ζωή του γεγονότα, όπως η νόσηση λόγω COVID-19 του ιδίου ή συγγενικού του προσώπου, κατακλύζεται από ποικίλες σκέψεις. Κρίσιμο – πέρα από την ίδια την ιατρική αντιμετώπιση – αποτελεί η ψυχολογική υποστήριξη του ατόμου ή/και των οικείων του προσώπων, που «μπαίνουν» στη σκιά ενός τέτοιου
απρόβλεπτου γεγονότος, «άναρχου», άμεσα απειλητικού για τη ζωή τους και την ευρύτερη ύπαρξή τους. Η «σκιά» αυτή εμπεριέχει την αιφνίδια ύπαρξη απειλής για την υγεία του και τη ζωή του και ταυτόχρονα την αιφνίδια ύπαρξης απειλής του «χαμού» του «δικού μου ανθρώπου».

Τα τελευταία 2 χρόνια οι κοινωνίες έχουν έρθει αντιμέτωπες με μια πρωτόγνωρη κρίση, που πλήττει καταρχάς την υγεία, αλλά διαχέεται ταχύτατα σε όλα τα επίπεδα του κοινωνικού ιστού, στην εκπαίδευση, την εργασία, τον ελεύθερο χρόνο, τις ατομικές ελευθερίες και τις προσωπικές επιλογές. 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -