Ψυχολογική υποστήριξη ασθενών με covid-19

Το άτομο μπροστά σε απρόβλεπτα και απειλητικά για τη ζωή του γεγονότα, όπως η νόσηση λόγω COVID-19 του ιδίου ή συγγενικού του προσώπου, κατακλύζεται από ποικίλες σκέψεις. Κρίσιμο – πέρα από την ίδια την ιατρική αντιμετώπιση – αποτελεί η ψυχολογική υποστήριξη του ατόμου ή/και των οικείων του προσώπων, που «μπαίνουν» στη σκιά ενός τέτοιου
απρόβλεπτου γεγονότος, «άναρχου», άμεσα απειλητικού για τη ζωή τους και την ευρύτερη ύπαρξή τους. Η «σκιά» αυτή εμπεριέχει την αιφνίδια ύπαρξη απειλής για την υγεία του και τη ζωή του και ταυτόχρονα την αιφνίδια ύπαρξης απειλής του «χαμού» του «δικού μου ανθρώπου».